Folkhälsorådet

Rådet består av en styrgrupp med förvaltningschefer och nämndsordförande i kommunen, vårdcentralschef samt representant från Folktandvården.

Så här arbetar vi för att förbättra folkhälsan:

Folkhälsa är ett ansvar för kommunen och målet är att "folkhälsotänket" genomsyrar samtliga förvaltningar och övriga verksamheter i samhället.

Rådets uppgifter  

  • Folkhälsorådet har det samordnade ansvaret för det tvärsektoriella folkhälsoarbetet i kommunen tillsammans med övriga parter.
  • Folkhälsorådet ska var spindeln i nätet, inspiratör och samtalspartner för allt som kan ha beröring med folkhälsan.
  • Folkhälsorådet ska bevaka och lyfta fram folkhälsoaspekterna i olika forum och prioriteringar samt vara remissinstans i stora folkhälsofrågor.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 11.39