Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande arbete handlar om att främja trygghet och förebygga brott. Arbetet sker i olika grupper med olika inriktningar. Allt samlas sedan upp i brottsförebyggande rådet, som samordnar insatserna.

Rådet arbetar med övergripande frågor runt trygghet och allmänt brottsförebyggande. Målgruppen är alla kommuninvånare men barn och ungdomar i första hand.

I rådet sitter representanter från näringslivet, polisen, Grannsamverkan, Svenbo, Naturbruksgymnasiet, Nattvandrarna, Räddningstjänsten samt politiker och tjänstemän från kommunen.

Tidigare protokoll och allmän information om brottsförebyggande råd hittar du i högerspalten.

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-30 16.50