Rådgivande organ

Kommunens nämnder har stöd av rådgivande organ, som till exempel Rådet för funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet.

På så vis kan handikapprörelsen och pensionärsföreningarna ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Folkhälsorådet är det politiska forumet för att samordna och diskutera hälsofrågorna mellan kommun och landsting.

Du hittar mer information om de olika råden i menyn till vänster på sidan.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-30 16.50