Valnämnd

Varje kommun ska ha en valnämnd som är utsedd av kommunfullmäktige.

Nämnden​ organiserar genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och Europaparlamentet. Valnämnden kan även aktiveras vid exempelvis lokala, regionala eller riksomfattande folkomröstningar.

Valnämndens presidium

Ordförande

Owe Lundin (L)

Vice ordförande

Margaretha Bjälkemo (M)

 

Ledamöter

Birgitta Boo (S)
Lone Olesen (LBPO)
Barbro Johansson (C)

Ersättare

Mary-Ann Brimstedt (S)
Susanne Lindström (SD)
Lars Hedin (C)
Britt-Marie Råvik (M)
Lars-Erik Lundahl (LBPO)

Valnämndens protokoll

2018

2017

2014

2013

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-03 11.47