Socialnämnd

Socialnämnden har ansvaret för verksamheter inom färdtjänst, Kommunal hälso- och sjukvård samt rehabilitering, familjerådgivning och familjerätt, bostadsanpassningsbidrag, verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta LSS, mottagandet och integration av ensamkommande barn samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av en socialnämnd.

Presidium och arbetsutskott

Nämndens arbete leds av ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör socialnämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot. 

Socialnämndens arbetsutskott


Ordförande: Kerstin Göss Lindh (S)
Vice ordförande: Kjell Persson (M)
Ledamot: Per Bornefalk (-)

Erättare:
Barbro Johansson (C)
Eva Johansson (L)
Lisbeth Jakobsson (S)

Ledamöter i socialnämnden

Kerstin Göss Lindh (S) Ordförande
Kjell Persson (M) Vice ordförande
Per Bornefalk (-)
Birgitta Boo (S)
Anders Leijonhielm (-)
Eva Johansson (L)
Susanne Lindström (SD)
Barbro Johansson (C)
Britt-Marie Stensson (C)

Ersättare i socialnämnden

Lisbeth Jakobsson (S)
Mary Ann Brimstedt (S)
Alain Waern (LBPO)
Maj-Britt Dahlen (-)
Peter Kobbe (L)
Anna-Karin Örni (SD)
Anita Ottosson (C)
Lars Hedin (C)
Yvette Nordström (M)

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-21 13.12