Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om bygglov och andra byggtillstånd. Nämnden tar även fram förslag till detaljplaner som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Här i Svenljunga beslutar nämnden även i frågor som rör miljö- och hälsoskydd. Det kan gälla tillstånd för avloppsanläggningar, tillsyn av livsmedelshantering och offentliga lokaler.

I Svenljunga kommun ansvarar samhällsbyggnadsnämnden även för bland annat parkeringstillstånd och hastighetsbestämmelser.

Dessutom ansvarar samhällsbyggnadsnämnden för kultur- och fritidsfrågorna, de kommunala vatten- och avloppsanläggningar samt avfallshanteringen i kommunen.

Presidium och arbetsutskott

Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör samhällsbyggnadsnämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Ordförande

Owe Lundin (L)

Vice ordförande

Margaretha Bjälkemo (M)

Ledamot

Gösta Johansson (LBPO)

 

Ledamöter

Owe Lundin (L)

Roger Gyllensten (SD)

Dan Franzén (S)

Tommy Stensson (C)

Ingbert Haraldsson (S)

Joakim Bengtsson (C)

Gösta Johansson (LBPO)

Margaretha Bjälkemo (M)

Lennart Eriksson (LBPO)

 

 

Ersättare

Mary-Ann Brimstedt (S)

Jan Örni (SD)

Birgitta Boo (S)

Christer Wolgner (C)

Tommy Falk (S)

Ernest Gustafsson (C)

Anders Leijohielm (-)

Jonas Alm (M)

Per Backlund (LBPO)

 

 

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-16 13.48