Kommunledningsgrupp (KLG)

Kommunchef, förvaltningschefer och chefer för stödfunktionerna bildar tillsammans kommunledningsgruppen (KLG). De träffas regelbundet för att diskutera och besluta om strategiska frågor för arbetet i kommunen.

Kommunchef

Magnus Nilsson
magnus.nilsson@svenljunga.se

Socialchef

Sebastian Nydén
sebastian.nyden@svenljunga.se      

Barn- och utbildningschef

Tommy Fock
tommy.fock@svenljunga.se

Samhällsbyggnadschef

Fredrik Ekberg fredrik.ekberg@svenljunga.se

Kanslichef

Johan Persson johan.persson@svenljunga.se

IT-chef

Christian Bonfré
christian.bonfre@svenljunga.se

Ekonomichef

Magnus Fleischer
magnus.fleischer@svenljunga.se

Personalchef

Karolina Wikmyr
karolina.wikmyr@tranemo.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-07 14.30