Kommunledningsgrupp (KLG)

Kommunchef, förvaltningschefer och chefer för stödfunktionerna bildar tillsammans kommunledningsgruppen (KLG). De träffas regelbundet för att diskutera och besluta om strategiska frågor för arbetet i kommunen.

Kommunchef

Magnus Nilsson
magnus.nilsson@svenljunga.se

Socialchef

Sebastian Nydén
sebastian.nyden@svenljunga.se      

Barn- och utbildningschef

Tommy Fock
tommy.fock@svenljunga.se

Samhällsbyggnadschef

Fredrik Ekberg fredrik.ekberg@svenljunga.se

Kanslichef

Tomas Klug
tomas.klug@svenljunga.se

Digitaliseringschef

Christian Bonfré
christian.bonfre@svenljunga.se

Ekonomichef

Salman Chalhoub
salman.chalhoub@svenljunga.se

Personalchef

Karolina Wikmyr
karolina.wikmyr@tranemo.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-18 11.53