Intern myndighetsnämnd

Interna myndighetsnämnden beslutar i frågor som rör myndighetsutövning mot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, till exempel bygglov, livsmedelstillsyn över vattenverk och skolkök samt miljötillsyn över avloppsreningsverk.

Presidium

Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör interna myndighetsnämndens presidium.

Interna myndighetsnämndens presidium

OrdförandeAnne-Helene Cederholm (LBPO)
Vice ordförandeChristian Due (M)

Ledamöter

Jan Axell (S)

Kontakt
Pier Andersson
Miljö- och byggchef
0325-184 40

Malin Lundin
Nämndsekreterare
0325-184 38
E-post till Malin Lundin

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-20 08.15