Intern myndighetsnämnd

Interna myndighetsnämnden beslutar i frågor som rör myndighetsutövning mot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter, till exempel bygglov, livsmedelstillsyn över vattenverk och skolkök samt miljötillsyn över avloppsreningsverk.

Presidium

Nämndens arbete leds av en ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör interna myndighetsnämndens presidium.

Interna myndighetsnämndens presidium

Ordförande

Thomas Carlsson (LBPO)

Vice ordförande

Christian Due (M)

Ledamöter

Jan Axell (S)

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-14 08.27