Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola och fritidshem, förskoleklass, grundskola, vuxenutbildning och kulturskola.

Presidium och arbetsutskott

Nämndens arbete leds av ordförande. Ordföranden tillsammans med vice ordförande, utgör barn- och utbildningsnämndens presidium. Nämndens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ordförande

Monica Björsell (LBPO)

Vice ordförande

Ann-Louise Karlsson (C)

Ledamot

Torsten Lindh (S)

 

Ledamöter

Monica Björsell (LBPO)
Susanna Johansson Ny (LBPO)
Helene Johnsson (S)
Torsten Lindh (S)
Marita Karlsson (L)

Susanne Lindström (SD)
Petra Ojala (C)
Ann-Louise Karlsson (C)
Roger Axelsson (M)

Ersättare

Lars-Erik Lundahl (LBPO)
Mohammad Javadifar (LBPO)
Patrik Harrysson (S)
Anne-Marie Franzén Molin (S)
Jari Palo-oja (L)

Anna-Karin Örni (SD)
Therese Söderlind (C)
Marianne Josefsson (MP)
Urban Nylén (M)

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-21 12.22