Nämnder och förvaltningar

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns fem nämnder vars ledamöter och ersättare tillsätts av kommunfullmäktige.

Kommuns verksamhet är uppdelad i fyra förvaltningar.
Förvaltningarnas uppdrag är att utföra de beslut som fattas politiskt i nämnderna.

Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman. I varje förvaltning finns sedan en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.
   

Nämnder

Förvaltningar

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Intern myndighetsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten

Socialnämnd

Socialförvaltningen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

Valnämnd

 

 

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-03 11.53