Kommunstyrelsen (KS)

Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen styr och samordnar Svenljunga kommun och ansvarar både för den strategiska planeringen och för att verksamheten i nämnderna sköts rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsen övervakar att kommunen följer kommunfullmäktiges riktlinjer och fullgör de uppgifter som lagen kräver.

I Svenljunga består styrelsen av nio ledamöter och nio ersättare valda av kommunfullmäktige. Fullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på debatt och beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande och kommunalrådStefan Carlsson (S)
Vice ordförande och oppositionsrådJohan Björkman (M)
LedamotJarl Bill (LBPO)
Kontakt
Johan Persson
Kansliet
0325-181 95

Patrik Johansson
Kommunsekreterare
0325-184 05

E-post till Patrik Johansson

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-06 09.04