Kommunstyrelsen (KS)

Näst efter kommunfullmäktige har kommunstyrelsen den starkaste ställningen i den kommunala organisationen och det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunstyrelsen styr och samordnar Svenljunga kommun och ansvarar både för den strategiska planeringen och för att verksamheten i nämnderna sköts rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsen övervakar att kommunen följer kommunfullmäktiges riktlinjer och fullgör de uppgifter som lagen kräver.

I Svenljunga består styrelsen av nio ledamöter och nio ersättare valda av kommunfullmäktige. Fullmäktige väljer också kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Kommunstyrelsens beredande organ, arbetsutskottet, består av presidiet tillsammans med ytterligare en ledamot.

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på debatt och beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande och kommunalråd

Stefan Carlsson (S)

Vice ordförande och oppositionsråd

Johan Björkman (M)

Ledamot

Jarl Bill (LBPO)

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-27 16.04