Ledamöter i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 33 ledamöter och 22 ersättare.

Ordförande

Bertil Hagström (LBPO)

1:e vice ordförande

Rune Peterson (C)

2:e vice ordförande

Dag Forsström (S)

 

Ledamot

Johan Björkman (M)

Ledamot

Roger Axelsson (M)


Ledamot

Urban Nylén (M)


Ledamot

Kjell Persson (M)

 

Ledamot

Tommy Stensson (C)

Ledamot

Eva Johansson (C)

Ledamot

Barbro Johansson (C)


Ledamot

Petra Ojala (C)

Ledamot

Owe Lundin (L)

Ledamot

Peter Kobbe (L)

Ledamot

Stig Nilsson (KD)

 

Ledamot

Stefan Carlsson (S)


Ledamot

Annmarie Franzén Molin (S)
0325-138 00

Ledamot

Jan Axell (S)


Ledamot

Lisbeth Jacobsson (S)

Ledamot

Birgitta Boo (S)


Ledamot

Dan Franzén (S)

Ledamot

Torsten Lindh (S)

Ledamot

Johanna Westerlund (MP)

Ledamot

Susanna Johansson Ny (LBPO)

 

Ledamot

Monica Björsell (LBPO)

Ledamot

Anders Leijonhielm (–)

Ledamot

Thomas Carlsson (LBPO)


Ledamot

Vakant (SD)

Ledamot

Anna-Karin Örni (SD)

Ledamot

Kjell Persson (SD)
0325-61 12 12

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-04 11.21