Förtroendevalda revisorer

Varje år granskar de förtroendevalda revisorerna all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna kontrollerar räkenskaperna samt hur dessa sköts och kontrolleras internt.  

Dessutom prövar revisorerna om kommunens förvaltning och verksamheter sköts på rätt sätt. Revisorerna lämnar sin rapport till kommunfullmäktige.

Revisorernas presidium

Ordförande

Nils-Gösta Sjörén (M)

Vice ordförande

Jan-Erik Björkli (S)

 

Ledamöter

Daniel Svensson (LBPO)
Gunnar Bondesson (M)
Gerhard Johansson (S)
Thomas Mellqvist (C)

Planerade granskningar

Granskning av internkontroll i löneprocessen

Granskningen avser samverkansnämnd personal och genomförs av KPMG på uppdrag av revisorerna i Tranemo. 

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-20 10.56