Folkomröstning

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket som bor i kommunen tycker i en viss fråga.

Kommunal folkomröstning

Folkomröstningar kan hållas i en kommun, en så kallad kommunal folkomröstning. En sådan röstning är alltid rådgivande och det är kommunen själv som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen.

Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar, Lag om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692).

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 15.12