Folkomröstning

Folkomröstningar är ett sätt att få reda på vad invånarna i kommunen tycker i en viss fråga.

Kommunal folkomröstning

Folkomröstningar kan hållas i en kommun, en så kallad kommunal folkomröstning. En sådan röstning är alltid rådgivande och det är kommunen själv som beslutar om en folkomröstning ska hållas i kommunen.

Det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar, lag om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692).

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-13 14.15