Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen.

De 33 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige fattar beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. De bestämmer också vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare till nämnderna.

Sammanträdena är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Det går även att titta och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webben.

Mandatfördelning 2014-10-21 - 2018-10-14

Centerpartiet (C)

5 mandat

Moderaterna (M)

5 mandat

Liberalerna (L)

2 mandat

Kristdemokraterna (KD)

1 mandat

Socialdemokraterna (S)

10 mandat

Sverigedemokraterna (SD)

4 mandat

Landsbygdspatiet oberoende

5 mandat

Miljöpartiet (MP)

1 mandat

 

 


 

 

Kommunfullmäktiges presidium

OrdförandeBertil Hagström (LBPO)
1:e vice ordförandeRune Peterson (C)
2:e vice ordförandeDag Forsström (S)

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Svenljungasalen, kommunhuset klockan 18.00

Här kan du se kommunfullmäktiges sammanträdestider »

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-27 16.03