Vänskapsavtal

Ett vänskapsavtal undertecknades i september 2008 (ska inte jämställas med en traditionell vänort utan mer som en systerstad). Vänskapsavtalet ska bidra till att vi lär mer om varandra och bidra till affärer mellan företag i Chizhou City och Svenljunga kommun.

Svenljunga kommun har haft en delegation bestående av representanter för miljonstaden Chizhou City och teindustrin på besök. Besöket, som varade under en dag, syftade till att knyta städerna närmare och utbyta erfarenheter.

Chizhou City är den första ekologiska demonstrationsregionen i Kina och dessutom ett mycket turistfokuserat område. Att lära sig mer av kinesernas framgångar inom handel och turism är en möjlig effekt utav samarbetet plus att vi dessutom öppnar upp för nya kontakter mellan företag är ytterligare en effekt som detta samarbete ska leda fram till.

Vad kan då Chizhou lära av lilla Svenljunga? - Svenljunga har goda exempel att visa upp från skola och utbildning.

Basfakta kring Chizhou City

Yta: cirka 8 200 kvadratkilometer
Invånarantal: cirka 1,6 miljoner

Chizhou City en stad som är belägen i den sydvästra delen av Anhui provinsen i Kina. Kommunen ligger längs Yangtze- floden där man har en 160 kilometer gyllene vattenväg. Hamnen kan ta emot fartyg som väger 5 000 ton.

Staden är den första ekologiska ekonomiska demonstrationsregionen i Kina. Skogsbeståndet täcker cirka 56 procent av arealen. Stadens historia är mer än 1 380 år gammal. Detta sedan staden fick sin formella status Chizhou city.

Klimatet är milt och behagligt, genomsnittliga temperaturen är 16 grader på årsbasis. De huvudsakliga näringsgrenarna är turismen som står för största näringen. Ett av Kinas fyra mest kända buddistberg återfinns i området. Man har flera naturreservat, nationalparker med imponerande naturupplevelser. Andra stora naturresurser är ris, bomull, oljeväxter, te, silke och traditionell kinesisk medicinkultur. Området har också stora tillgångar på diverse mineraler.

Chizhou är en ung stad med stora mineralfyndigheter, turism, ekologiska resurser ett konstant arbete med att stärka miljöarbetet. Den ekonomiska utvecklingen har skyndats på av nya reformer och innovationer.

Bilden visar: Jiuhua Heaven Pool

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15 12.42