Nätverk och vänorter

Svenljunga kommun har idag två vänorter samt ett vänskapsavtal med staden Chizou City i Kina som man samarbetar med.

Vänorter

Svenljunga kommun har idag två vänorter samt ett vänskapsavtal med staden Chizou City i Kina.

Vänorter mellan kommuner skapades efter andra världskriget som en fredsrörelse för att skapa en ökad förståelse mellan länder och folk. Det har bidragit till ökade kontakter mellan medborgarna i EU´s medlems- och kandidatländer och även internationellt. Vänortsamarbetet utgör idag en betydelsefull plattform i kommunernas internationalisering och spänner över en rad verksamhetsområden, ofta i projektform.

Målsättningen är att

  • skapa vänskap mellan kommunerna och dess invånare för att skapa en hållbar förbindelse.   
  • åstadkomma kontakter mellan invånarna, kommunerna, olika organisationer och företag med liknande mål och intressen.    
  • stimulera utbytet av kunskap och erfarenhet samt att sprida sakkunskap om kommunerna och dess strukturer.    
  • samarbeta inom fältet av de lokala myndigheterna och att utbyta information om organisation och administration.   
  • sprida kunskap om demokrati och jämlikhet.

Inom samarbete prioriteras följande område

Demokratifrågor, företag och sysselsättning, social välfärd, utbildning, turism, kultur, sport, miljö, infrastruktur och ungdom.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-17 08.29