Internationellt arbete

Det internationella arbetet i Svenljunga kommun har ökat  och ska vara en naturlig del i kommunens verksamhet. Framförallt är det globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU som är bidragande orsaker.

Svenljungas internationella arbete

Det är Europa som är det prioriterade området för de internationella kontakterna, men Svenljunga är också en aktiv kommun på den internationella arenan. Grunden för det internationella arbetet är den internationella strategin, som beslutats av kommunfullmäktige. Det pågår ett arbete för att utarbeta en ny  internationell strategi.

Personliga kontakter och samarbete

Grunden för det internationella arbetet är de personliga kontakterna. Den största delen av kommunens internationella arbete sker ute i verksamheterna och bygger till stor del på  personliga möten. De flesta  förvaltningar är engagerade i internationella utbyten eller andra samarbeten.

Kommunledningen tar ibland emot utländska besök. Besöken kan vara t ex politiska besök, studiebesök eller handla om konkreta samarbeten och erfarenhetsutbyten.  På motsvarande sätt besöker representanter för kommunen andra länder. Kommunen har också samarbete med vänorter.

Samordning av arbetet

Samordningen av kommunens internationella arbete sker på kommunstyrelse- förvaltningens kanslienhet. Enheten ger stöd till kommunstyrelsen i det internationella arbetet och ansvarar för kommunledningens internationella besök. Har man frågor kring det internationella arbetet i kommunen kan man vända sig till kanslienheten.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 15.12