2017-11-09

Stöd för utbyggnad av motions/elljusspår mot Högvalla idrottsplats

Per-Olof Ekelund KSF-2017-260-317

Bakgrund: För ett antal år sedan fanns ett motions/elljusspår som utgick från Högvalla och anslöt mot det befintliga 2,8 km spåret. Av okänd anleding rev kommunen ned elljuset som vid det tillfället ägdes av Svenljunga IK.

Nutid: Det befintliga 2,8 km spåret är efter belysningsreparation i gott skick och används flitigt av motionärer såväl vid barmark och som vid tillgång på snö. SIK sköter idag driften av spåret. En stor förändring skedde dock när skyttepaviljongen revs. Den användes som omklädning/dusch och var utgångsplatsen för motionärerna. Någon ersättning för paviljongen och dess nyttjande har inte varit aktuell förrän nu.

Högvalla med omklädningsrum, samlingslokal, fotbollsplaner och ute gym borde fortsättningsvis vara den centrala utgångsplatsen för motion/elljusspåret. Vi vill att så många som möjligt utnyttjar spåret, därför är vi säkra på att Högvalla är rätt utgångsplats. SIK hemställer därför till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Svenljunga kommun att bidra med själva investeringen av ljuset till utbyggnaden som i längd är ca 1100 m (se karta).

Kostnaden för investeringen är 300 000 kronor + moms och består av 40 stycken belysningsstolpar (4 m) med armaturer, lampor, tillhörande kablar och frakt. Prisuppgifter är hämtade från en av kommunens leverantörer (Ledmore). Arbetskostnaden för uppsättning av stolparna och övrig montering står SIK för. I det ingår även i iordningställande av spåret. Avtalet om driften sker på samma villkor som man har gällande det befintliga spåret. Vi vill sätta igång arbetet under hösten 2018, därför är det nödvändigt att beslut i ärendet tas så snart som möjligt.

 

Underskrifter: 37/30

OBS uppdateras endast en gång per dag.

Förslaget kommer vara öppen för kommentarer och underskrifter i 3 månader.

Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat och om förslaget samlar minst 30 underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får förslagslämnare information om detta.

Om du håller med förslaget och vill skriva under, gör detta i formuläret ovan. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar, använd kommentarsfältet nedan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300
    Dela

    Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15 12.55