Ställplatser för husbilar

Manda Schillerås = KSF-2016-204-315

Hur ser det ut med ställplatser i kommunen? Har det gjorts någon inventering? Om inte är det hög tid NU.

Försäljningen av husbilar går spikrakt uppåt, den har aldrig varit så attraktiv. Därför finns det all anledning att inventera lämpliga ställplatser i kommunen.

Ställplatser gör att vi får möjlighet till flera övernattningar i kommunen och därmed möjligheten till en ökad konsumtion. Om besöket var bra återkommer gärna husbilsägaren och därmed får vi en mobil ambassadör som sprider det goda ordet. Kanske vill någon procent av dessa flytta till kommunen?

Vad krävs? Det är viktigt att ställplatserna har det som efterfrågas. Bra är om man gör en lättare omvärldsanalys där man frågar husbilägare vad de vill ha. Ofta vill de stanna till invid en sjö där man kan bada, vid ett vattendrag exempelvis vid Ätran och eller vid ett evenemang som allsång eller Kalvfestivalen. Här vill man ha ett bekvämt avstånd till någon form av service så som kiosk och/eller mataffär. Ett plus är om det finns lite butiker. Fördel är om det finns uppmärkta vandrings- och cykelstråk (slingor) vid ställplatserna. Om man har en led med en en story kopplat till leden, exempelvis storyn där svensken möter dansken vid Kindahus, ökar besöksvärdet Historia som upplevs i naturen ger ofta ett gott besöksvärde. Därmed ökar besöksvärdet. För att nämna några exempel på ställplatser nämner jag gamla Seandinaviska päls (när det står klart) samt Mårdaklevs Gästgiveri osv.

Det är lätt att vara hemmablind. Svenljunga har potential med alla sina fina sjöar och historiska berättelser. Hellre få bra ställplatser än flera som inte uppfyller kraven.

5 av 7 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin   (Författarkommentar)
  Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2 oktober 2017. Det finns i dag ingen anledning att genomföra en inventering av ställplatser då ansvarig tjänsteman för besöksnäringsfrågor har kunskap om samtliga ställplatser i kommunen. Beträffande utveckling av nya ställplatser så stödjer kommunen det av Ekomuseum Nedre Ätradalen planerade projekt kring Natur- och kulturturism genom medfinansiering av ansökan till Tillväxtverket. I detta projekt ingår att undersöka och bygga upp ett nätverk av ställplatser i Ätradalen. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
  # 31
  2017-10-06
 2. Gunvor Svensson
  Sent ute för kommentar men det är bra med utveckling för husbilsplatser. Även på butiksparkeringar borde man göra några lite större platser för dessa fordon.
  # 16
  2016-09-30
 3. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 29 september tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2016-08-29
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarDela

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-29 08.11

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in