Mänskliga rättigheter

Fredsvännerna i Svenljunga via Marianne Josefsson - 2016.189.130

Vi önskar att vårt samhälle ska få förbli ett öppet och tolerant samhälle där vi väkomnar människor oavsett vilka de är och varför de har sökt sig hit. Vi vill inte att främlingsfientlighet och rasism ska få grogrund i Svenljunga och bli ett hot mot demokratin.

Många människor har flytt till Sverige och finns nu också i Svenljunga. De kommer från länder där kulturen ser annorlunda ut än här, bland annat är inte kvinnor jämställda i flera av länderna.

Vi behöver fräscha upp våra kunskaper om FN och de männskiliga rättigheterna som innebär alla människors lika värde. Vår kommun behöver anordna utbildningar där alla i samhället inbjuds att delta. Inte bara eleverna i vår grundskola utan även anställda, förtroendevalda och övriga medborgare. Utbildningen behöver även innehålla diskussioner om normer och värderingar i Sverige samt hur grundläggande värderingar, skyldigheter och rättigheter ska presenteras för de som kommer hit. Med andra ord ett arbete för att visa på vilket samhälle vi vill ha.

-Vi föreslår därför att kommunstyrelsen med hjälp av folkhälsosamordnaren får i uppdrag att ta fram en utbildning i kulturkompetens och kunskap om FN och de mänskliga rättigheterna för anställda, förtroendevalda och invånarna i Svenljunga.

7 av 9 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget den 12 december 2016. Kommunstyrelsen ställer positiva till förslaget om ökad kännedom/kunskap om mänskliga rättigheter, men avslår medborgarförslaget om att ta fram en egen utbildning. Kommunstyrelsen uppmanar i stället till användning av Sveriges kommuner och landstings webbutbildning om mänskliga rättigheter, se länk nedan.

  https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/overenskommelsemrutvecklingsarbete/webbutbildningkompetensutveckling.8400.html
  # 16
  2017-01-03
 2. Lina Efraimsson
  I Marks kommun har alla anställda gått en utbildning som handlade mycket om invandring, integration och myter om det. Det handlade även om HBTQ, vad de olika definitionerna står för där och hur de behandlas. Och självklart handlade det om jämnställdhet mellan kvinnor och män.
  Det var en mycket givande utbildning har jag hört från många.
  Något sådant skulle göra nytta i Svenljunga också.


  # 2
  2016-08-22
 3. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast 9 september tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2016-08-09
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-08-09 10.24

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in