Gallring av träd utmed Ätran

Lasse Larsson - 2016.185.430

Angående Ätran mellan Sexdrega och Svenljunga. Det står många döda träd i strandkanten vid Ätran som ramlar i undan för undan och bromsar vattenflödet. Detta gäller för samtliga markägares marker utmed Ätran. Svenljunga kommun är en stor markägare och det är varje markägares ansvar att sköta sina marker så det inte blir proppar i ån. Jag föreslår att Svenljunga kommun föregår med gott exempel och gallrar upp döda träd och träd som är på väg att ramla i ån. Detta kommar att bli mycket billigare i längden än att senare få plocka upp träd ur ån.

5 av 7 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin   (Författarkommentar)
  Samhällsbyggnadsnämnden har besvarat medborgarförslaget den 13 juni 2017.

  "Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till att på kommunal mark gallra bort döda träd som riskerar att falla i Ätran under förutsättning att det går att göra med hänsyn till naturvård och arbetsmiljö. De döda trädens ved kan utgöra ett naturvärde och bidra till biologisk mångfald. Det samma gäller för att eventuellt ta upp träd som redan fallit i ån. Möjligheten att spara den döda veden i naturvårdande syfte samtidigt som syftet med gallringen uppnås bör beaktas. Kommunen äger dock inte frågan helt ut utan måste samråda med Skogsvårdsstyrelsen.
  Nämndens budget gällande skötsel av tätortsnära skog och liknade är liten och de insatser som kan bli aktuella i närtid utmed Ätran kommer också att vara begränsade. Nämnden kommer att lyfta frågan om resurser att sköta annan skog än produktionsskog till budgetberedningen då behoven är stora i hela kommunen."
  # 16
  2017-06-15
 2. Marianne Josefsson
  Svenljunga kommun vill ofta presentera sig som en kommun där du bör paddla kanot. Samverkan mellan de olika markägarna med kommunen i spetsen betyder att vi får fler besökare. Det är dags för röjning nu!
  # 3
  2016-07-31
 3. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast 22 augusti tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 2
  2016-07-22
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-22 10.13

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in