Utökat IT-samarbete

KSF 2016-183-005

För att spara pengar och lyfta IT miljön bör Svenljunga kommun ansluta sig till det befintliga IT samarbetet mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner. IT miljön inom Svenljunga kommun är idag sorligt eftersatt och mycket kostsam. Ett sammangående med Samkom skulle väsentligt minska kostnaden och samtidigt ge tillgång till enterprise avtal med uppgradering till senaste operativsystem. Kompetensen inom IT IT skulle också öka då fler tekniker kan sprida kunskapen mellan sig.

4 av 6 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin   (Författarkommentar)
  Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 28 augusti 2017. Beslutet blev att inte ansluta sig till befintligt IT-samarbetet mellan Tranemo och Ulricehamn. Det finns redan i dag samverkan och samarbeten mellan kommunernas IT-avdelningar. Dessa samarbeten berörs inte av beslutet och kommer att fortsätta och anpassas allt eftersom behov vidare uppstår.
  # 16
  2017-10-06
 2. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 5 augusti 2016 tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2016-07-05
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarDela

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-05 16.01

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in