Möjlighet att kunna få uppleva en vacker miljö

Boende på Klockaregåreden via Sinikka Ekberg 2016.153.339

Boende på Klockaregården önskar en gångbro över ån. Man vill även att kommunen asfalterar gångvägarna ner till och vid ån. Nu är det grus och det blir jättetungt att gå i detta. Att köra rullstol eller en rollator där är näst intill omöjligt. Nere vid ån är det en mycket vacker miljö.

5 av 7 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Samhällsbyggnadsnämnden besvarade förslaget den 4 april 2017.

  "Frågan om en gångbro över Ätran för att binda ihop området vid Klockaregården och brandkårsparken har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Förslaget skulle göra den vackra brandkårsparken mer tillgänglig för fler invånare.
  Frågor som måste beaktas är vattenståndet i Ätran (bilaga1), strandskydd, tillstånd vattenverksamhet samt brons placering.
  Vid kontakt med erfarna entreprenörer av liknande projekt kan man konstatera att ett brobygge av detta slag skulle kosta ca 3 mkr, beroende på faktorer som placering och markförhållanden. Dessa faktorer är i dagsläget inte utredda. Frågan kommer att lyftas för att undersöka om det finns politisk förankring att driva detta projekt vidare.
  Frågan om asfalterade gångvägar måste invänta brofrågan. Skulle det bli en bro över Ätran måste med största sannolikhet stigarna utmed ån göras om. I detta fall kommer dessa stigar sannolikt att beläggas med asfalt. Blir det ingen bro får asfaltsfrågan lyftas igen."
  # 46
  2017-06-15
 2. Maria Rapp
  hoppas det blir verklighet nu när de som det berör mest lämnat förslaget, lämnade förslag för några år sedan men då fanns inga pengar till en bro, man utredde ärendet då.
  # 31
  2017-03-22
 3. Admin
  Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut.
  # 16
  2016-06-23
 4. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 31 juni tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2016-05-31
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-31 13.37

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in