Asfalterad gångstig mellan Marsvägen och Regnbågsvägen i Mjöbäck

Mjöbäcks Byalag genom Pia Zielke - 2016.142.312

Vi i Mjöbäcks Byalag efterfrågar en bra asfalterad gångstig mellan Marsvägen, ut genom skogen till Regnbågsvägen. Det är kommunens mark och frågan har varit uppe förut. Nu används den mycket av promenerande. Det är en mycket bra led för att komma upp till Korrasjön men den är direkt olycksvarslande för speciellt äldre personer då den är känslig för kraftigt regn och är full av hålor och ojämnheter. Vi efterfrågar en snar åtgärd.

1 av 3 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Förslaget besvarades av samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober. Förslaget att binda ihop dessa två gator med en asfalterad gångstig skulle absolut ge området ett mervärde och underlätta tillgängligheten. Efter kontakt med två olika markentreprenörer visar det sig att kostnaden för projektet skulle sluta på ca 200 tkr. Tyvärr har inte Svenljunga kommun och samhällsbyggnadsnämnden medel avsatta för detta arbete i nuläget.
  # 31
  2016-11-24
 2. Admin
  Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-30 att överlämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut.
  # 16
  2016-06-09
 3. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 14 juni tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2016-05-14
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarDela

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-14 16.27

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in