Planering av tomter för byggnation i Mjöbäck

Marie Mårtensson och Peter Kobbe 2016.072.250

Planering av tomter för byggnation av villor, hyresrätter och serviceboende i Mjöbäck.

En avgörande faktor för en positiv framtidstro i vår bygd är att det finns utrymme för boende och samhällsservice. Det första skapar förutsättningar för det andra. Genom att aktivt planera för olika typer av boende skapar kommunen förutsättningar för en bredare inflyttning vilket på olika sätt gynnar bygden, expansiva små och medelstora företag såväl som nyetablering.

Sammantaget är det viktiga att skapa förutsättningar för attraktivt boende såväl som serviceboende och hyresrätter. Serviceboende är en tillgång när vi emellanåt står inför generationsskiftningar, bara för att nämna något.

Mjöbäck är en by med bra service i form av bland annat skola, expansiv affär samt solida och expansiva små, medelstora och stora företag.

Mjöbäcks Byalag och Högvads Företagarförening vill därför att kommunen skyndsamt planlägger området i förlängningen av Regnbågsvägen, Saturnusvägen, Jupitervägen samt Marsvägen i samråd med, i första hand, byalaget så att ett varierat boende, enligt ovan, möjliggörs.

7 av 9 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget den 29 augusti 2016. Det fattades beslut om att föra en dialog med Mjöbäcks Byalag, Högvads Företagarförening och byggföretag i Mjöbäck kring byggnation i området, något som genomfördes under hösten 2016.
  # 16
  2017-01-03
 2. Admin
  Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-21 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
  # 2
  2016-04-05
 3. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 26 mars tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2016-02-26
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-26 14.17

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in