Skolskjuts med garanterad sittplats

Anders och Ingela Ahlqvist 2015.332.623

Ge alla grundskolans elever som är berättigade skolskjuts garanterad sittplats till och från skolan! Om eleverna åker med linjetrafik skall de även där garanteras sittplats!

15 av 19 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-02-07 att avslå medborgarförslaget eftersom man bedömer att förslaget skulle få stora ekonomiska konsekvenser för kommunen.
  En sammanfattning av ärendet finns i protokollet från barn- och utbildningsnämnden.
  # 31
  2017-02-14
 2. Admin
  Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 att överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för beslut.
  # 16
  2016-04-05
 3. Eva Filubelli
  Säker transport till och från skolan är en rättighet.
  # 5
  2015-11-18
 4. Britt-Marie Karlsson
  Ingen person varken vuxen eller barn får åka obältad i bil på våra vägar 2015, minsta godtagbara säkerhetsnivå måste vara att alla som åker med buss till och från obligatorisk skola skall garanteras sittplats, i synnerhet på 80 och 90 vägar. Om olyckan skulle vara framme vill varken kommunen eller västtrafik stå för konsekvenserna, och för de enskilda kan det bli en ren tragedi. Ansvaret måste väl ligga hos västtrafik som vad jag förstår har fått betalt av kommunen för att köra ett bestämt antal barn till och från skolan - kan inte vara så svårt att ta reda på hur många elever som är berättigade till skolskjuts på respektive linje.
  # 4
  2015-11-17
 5. Frida larsson
  Finns det inte en lag i detta land som säger att alla ska sitta bältade? Då krävs en sittplats.
  Naturligtvis måste det finnas sittplatser till alla !
  Säkerheten måste väl ändå gå före snålhet?

  # 3
  2015-11-17
 6. Ulla Sveibert
  Jag vill att alla skolbarn ska få sittplats på bussen
  till och från skolan. Tycker även att chaufförer har rätt till en säker arbetsplats!
  # 2
  2015-11-17
 7. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 13 december tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2015-11-13
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2015-11-13 13.48

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in