Gaturenhållning

Marianne Radich = 2015.127.313

Att vi boende på Mårtensdal, Aktivitetscenter, Dagcenter och Skaparverkstan, med någorlunda armar och ben i behåll, får var sin sopsäck och en spetsig "pinne" samt handskar för att gå ut och plocka skräp i dikeskanter och på gatan, även fimpar några tim, ex. Gångvägen genom tunneln på skoldagar ser för jäklig ut på skoldagar!! - Några tim kan ju inte vara så jobbigt! Dessutom frisk luft och motion! Allt i ett!

Alla träd utefter Hälsans stig ligger nästan i ån, skulle tas bort innan de faller + ligger ju redan förut flera stycken träd och hindrar än att flyta fritt! Skulle behövas en riktig upprensning även rensa bort sly och elände också runt den lilla ön!

1 av 5 gillar detta
Kommentarer
 1. Svar från socialnämnden 151125
  Socialnämnden beslutade följande 151125:
  Ett medborgarförslag har lämnats till Kommunfullmäktigen om att låta boende på Mårtensdal samt deltagare i verksamheterna Aktivitetscenter och Skaparverkstan, få tillgång till hjälpmedel för att samla upp skräp i diken och på gatan i centrala Svenljunga. Vidare lämnas synpunkten att flera träd behöver tas om hand längs Hälsans stig som ligger eller snart kommer att ligga i Ätran och hindra vattenflödet. Även att sly och buskar längs stigen behöver rensas bort.
  Följande svar på förslaget har upprättades av förvaltningen: Förvaltningen planerar att införa regelbunden frivillig aktivitet inom verksamheterna Mårtensdal, Aktivitetscenter och Skaparverkstan i form av skräpsamlarrunda. Hjälpmedel som behövs för detta ändamål kommer att köpas in. Synpunkten om upprensning längs Hälsans stig lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen och enheten Gata-Park för svar.
  Förvaltningens förslag till beslut godkänndes av nämnden och svaret sändes till kommunfullmäktige.
  # 31
  2017-06-28
 2. Admin
  Den 18 maj beslutade kommunfullmäktige att lämna förslaget vidare till socialnämnden för utredning och beslut.
  # 16
  2015-05-25
 3. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 14 maj tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 2
  2015-04-14
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2015-04-14 15.42

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in