Utlämning av digitala handlingar

Pelle Brandt - 2015.044.005

Svenljunga Kommun har numera slutat att inte längre lämna ut offentliga handlingar digitalt. Jag kan inte hitta var något sådant beslut tagits men frågan anser jag vara väldigt viktig.


Offentlighetsprincipen är en viktig del av vår demokrati. När man numera vägrar att delge kommuninvånarna offentliga handlingar på detta sätt försvårar man verkligen invånares möjlighet att sätta sig in i problem och möjligheter för kommunen. Många har dagtid flera mil till kommunhuset och måste då ta ledigt en halv dag från jobbet för att sitta där och köpa papperskopior som dessutom är destruktivt både för miljön, arbetsmiljön och energiförbrukningen. Samma hantering digitalt tar oftast mindre än 1 minut när det kan delges via mail. Är detta verkligen ett sätt att göra Svenljunga kommun mer tillgänglig? Tyvärr får jag uppfattningen att det istället handlar om att man vill försvåra för medborgare och skattebetalare att få insyn i hur deras pengar hanteras. Och då är ju frågan givetvis, Varför? Vad finns det som Svenljunga kommun inte vill offentliggöra?

Jag föreslår att Svenljunga kommun omgående tar ett beslut att offentliga handlingar givetvis även kan delges digitalt, det är trots allt 2015 och det läggs redan ner mycket pengar och energi på att utveckla IT. Varför inte använda den tekniken för att underlätta för alla?

3 av 7 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Kommunstyrelsen avslog 2016-03-07 medborgarförslaget med anledning av att ingen myndighet idag är skyldig att lämna ut en digital kopia av handlingar, däremot får myndigheten göra det, detta styrs av Offentlighetsprincipen.
  # 33
  2016-03-17
 2. Admin
  Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för utredning och beslut.
  # 16
  2015-03-26
 3. Marianne Josefsson
  Om han har rätt. Vill jag att det omedelbart beslutas om ändring. Medborgare har rätt att få offentliga handlingar.
  Och digitalt vinner kommunen ekonomiskt på det. Vi använder mindre med papper och slipper porto. Dessutom blir vi kända för att vi är snabba dvs har god service
  # 2
  2015-02-06
 4. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senst den 6 mars tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2015-02-04
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2015-02-04 13.16

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in