Anlägga en skogsträdgård

Henrik Hellman 2015.027.339

Vi vill anlägga en skogsträdgård i Svenljunga.

I en skogsträdgård odlas mat och nyttoväxter. Träd, buskar, örtartade växter och klätterväxter växer tillsammans. Idén går ut på att imitera naturliga ekosystem som man hittar i en skog eller en lund. Förutom frukt, bär, nötter, ätbara perenna grönsaker och blommor, odlas också växter som hjälper ekosystemet, t.ex. jordförbättrande växter eller växter som gynnar insekter, bin och fjärilar. Målet är att skapa en självgående ekologisk trädgård, utan särskilt mycket mänskligt arbete.

En skogsträdgård kan vara ett produktivt odlingssystem samtidigt som det kan vara en plats för ro, lek eller möten. En skogsträdgård kan också vara en plats där både vuxna och barn kan lära sig om ekologi, ekosysytem och växter. Den kan också ses som en levande experiment-plats där till exempel ovanliga växter kan testas. Skogsträdgården är tänkt att vara öppen för allmänheten. Det ska också gå att engagera sig genom att delta i aktivitetsdagar, då vi träffas och tillsammans utför skötsel som behövs, utbyter erfarenheter och lär oss nya saker.

Skogsträdgården i Svenljunga är ett socialt projekt, där det är fritt fram för alla att dela på trädgården skörd, där alla som vill får ta delat ansvar. Genom att skapa en plats för alla, uppmuntras förhoppningsvis en känsla av gemenskap och samhörighet. Det finns en stor potential för andra aktiviteter i skogsträdgården, och nya initiativ och idéer kommer troligtvis födas under tidens gång. Nya samarbeten med kommunen och andra eko-projekt i bygden blir möjliga. Skogsträdgården kan förhoppningsvis bli en inspirationskälla för att höja biodiversitet, produktivitet och naturvärden i bygden.

Finansiering för projektet och anläggandet kommer att sökas via Leader Sjuhärad. Vi söker nu en plats som i dagsläget är outnyttjad, och med fördel ha nära till vild natur, vatten, och människor.

13 av 17 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin   (Författarkommentar)
  Kommunstyrelsen har nu beslutat om medborgarförslaget. Beslutet blev att bifalla förslaget samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att anvisa en plats för en skogsträdgård i Svenljunga.
  # 32
  2016-03-10
 2. Admin
  Den 23 mars beslutade kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för utredning och beslut.
  # 17
  2015-03-26
 3. Henrik
  Hej Pia,
  Kul! Lämna gärna kontaktuppgifter till dig.
  vänligen,
  Henrik Hellman
  # 16
  2015-03-16
 4. Pia P.I.Lassen
  - jag har först nu fået info. om detta..., jag m.f. blant annat i våran hållbar miljö cirkel m.m. har också skrevet till Svenljunga kommun om detta...
  - har ni tänkt på nogon plats ?
  - Vi är flera som jättegerna vill samarbejde om och för detta...
  - vär snäl att kontakta mig, så vi kan samarbejde...
  - der står Henrik Hellman..., vem är du och vem mera är intereserat...?

  M.v.h.

  Pia.

  ps: Ett felaktigt svar angavs för captcha-bilden, försök igen. ???
  # 2
  2015-03-05
 5. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 22 feburari tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2015-01-23
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2015-01-26 16.10

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in