Skyltar i Thilanderska Parken

Marianne Josefsson 2014.294.331

Vid genomläsning av de dokument som skrevs när permutationen för att frilägga mark för byggandet av Svenljunga kommunhus gjordes fick kommunen lova att det skulle sättas upp skyltar som visade var parkområdena ligger eftersom det var en gåva (donation). Skyltar har ännu inte kommit på plats fast det har gått mer än 20 år sedan löftet gavs. Många människor och då även politiker i Svenljunga kommun känner inte till var parken ligger och de löften som kommunen gav.


Mitt förslag är därför att snarast sätta upp dessa skyltar.

2 av 8 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Samhällsbyggnadsnämnden besvarade förslaget den 17 december 2015.

  "När förvaltningen fastställt vilka parkytor som efter permutationen 1989 omfattas av donationen sätts en skylt på respektive yta upp i enlighet med fullmäktiges beslut 1989-05-08."
  # 16
  2017-06-15
 2. Admin
  Inkommen tillsammans med namninsamling från medlemmar i Studieförbundet vuxenskolan:

  Thilanderska parken donerades en gång till Svenljunga kommun med inriktning att barnen i samhället och deras fölräldrar skulle ha en park att gå till. Kommunens politiker la ner parken och byggde kommunhuset på en del av marken, men fortfarande finns en stor del av parken kvar. Den räcker till för att göra en trevlig mötesplats mitt i byn där barnen kan leka tryggt utan närhet till trafik eller vattendrag. Politikerna och tjänstemännen som oftast inte bor i centralorten eller ens i kommunen tänker nu förtäta samhällsbilden genom att planera för 3-4 våningshusd på denna mark. Det finns ingen stor efterfrågan på lägenheter i Svenljunga i dag eftersom kommuninvånarantalet inte har stigit så mycket på senare år. Ofta säger politikerna att de arbetar för att barnen och ungdomarna i Svenljunga kommun ska trivas, tas väl omhand och bo kvar när de blivit vuxna. Nu kan politikerna visa sin vilja att värna om våra barn genom att återlämna parken till barnen.
  # 4
  2014-11-12
 3. Admin
  Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 3 november att förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
  # 3
  2014-11-05
 4. Birgitta
  Tycker det är ett bra förslag.
  # 2
  2014-10-26
 5. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast 6 november tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2014-10-06
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2014-10-06 08.54

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in