Utveckling - allmänhetens frågestund

Marianne Josefsson

Kommun betyder gemensam.

I Svenljunga kommun har vi medborgare endast ett tillfälle under året att ställa frågor till fullmäktige. Detta sker vid årsredovisningen i maj månad. Möjligheten att ställa frågor med anledning av resultatet av årsredovisningen är ett steg på vägen till att ge medborgarna delaktighet i kommunens verksamhet.

Olika grupper bjuds in även vid olika tillfällen att samtala med politikerna. De grupper som bjuds in är företagarföreningarna och byalagen i regel. Detta lämnar många människor utan möjlighet att ställa frågor eller ge förslag som skulle kunna ge kommunen ett lyft.

I många kommuner hälsar de allmänheten välkommen vid flera tillfällen under året och ger allmänheten möjlighet att ställa frågor på all verksamhet i kommunen. I Borås har man tre tillfällen under året. I andra kommuner som t ex Torsby, Kramfors med flera ger man sina medborgare möjlighet att ställa frågor vid varje kommunfullmäktige under året dvs ca en gång per månad.

Mitt förslag blir därmed att kommunfullmäktige i Svenljunga kommun utvecklar allmänhetens frågestund genom att avsätta tid ca 30 minuter vid varje fullmäktige sammanträde och därmed ge allmänheten möjlighet att ställa frågor.

7 av 15 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Förslaget har varit beslutats av kommunfullmäktige den 3 november. Kommunfullmäktige beslutade enligt följande:

  Fullmäktiges presidium beslutar om allmänhetens frågestund ska få förekomma vid ett sammanträde. I kallelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma och uppgift om detta ska anges i lokaltidningarna.
  Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma. Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de förtroendevalda och anställda hos kommunen som behövs för att lämna uppgifter.
  De nya riktlinjerna för allmänhetens frågestund läggs till fullmäktiges arbetsordning.
  # 7
  2014-11-05
 2. Admin
  Förslaget har varit i arbetsutskottet och kommunstyrelsen och väntar på att lyftas i kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
  # 6
  2014-10-14
 3. Admin
  Förslaget har varit i kommunstyrelsens arbetsutskott och inväntar kommunstyrelsen för att därefter slutgiltigt beslutas i kommunfullmäktige.
  # 5
  2014-10-03
 4. Inger Borg
  Ett väldigt bra förslag detta!!!

  MVH Inger Borg
  # 4
  2014-09-27
 5. Admin
  Kommunfullmäktige bestämde den 1 september att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelseförvaltning före beslut i kommunfullmäktige.
  # 3
  2014-09-02
 6. Klas Hagborg
  Förslaget innebär en förbättring av kontakten mellan väljare och politiker vilket är mycket bra för demokratin.
  # 2
  2014-06-18
 7. Admin
  Detta medborgarförslag inkom tillsammans med en bilaga. Kontakta kansliet på Svenljunga kommun för att ta del av hela medborgarförslaget.

  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast 22 juni tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2014-05-21
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2014-05-21 15.23

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in