Rondell Balders väg/väg 156

Ernst Gustafsson

I samband med byggnationen av ett nytt dagis på Torstorp kommer trafiken i korsningen att öka. Trafiksituationen ser redan idag ganska tung ut. Det är mycket tung trafik som kör genom korsningen. Privatbilismen kommer att öka med föräldrar som ska lämna sina barn på det nya dagiset.


Bästa sättet att ta bort vänstersvängen om man kommer nerifrån Svenljunga är att bygga en rondell, då får man även ner hastigheten på fordon från Tranemohållet på 156:an. Alla vinner på att hastigheten sänks och vänstersvängen tas bort.

Nollvisionen kanske kan hållas i den korsningen. Säkerheten först.

8 av 17 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Samhällsbyggnadsnämnden har nu besvarat medborgarförslaget. Kommunen har fört diskussioner med Trafikverket angående dels rondell och dels de höga hastigheterna. Vid ett möte i oktober 2015 var man överens om att genomföra en hastighetsutredning för att sedan titta på eventuella åtgärder. En rondell är tänkbar men är inte ett förstahandsval eftersom det då blir en stor kostnad för kommunen.
  # 16
  2015-11-24
 2. Admin
  Förslaget är under tjänstemannaberedning på samhällsbyggnadsförvaltningen.
  # 5
  2014-10-03
 3. Inger Borg
  Tror det skulle öka trafiksäkerheten att bygga en rondell!!
  # 4
  2014-09-27
 4. Admin
  Kommunfullmäktige bestämde den 12 maj att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut.
  # 3
  2014-05-13
 5. Admin
  Medborgarförslaget kommer att tas upp på kommunfullmäktige den 12 maj. Fullmäktige ska besluta om vilken förvaltning som ska bereda och hantera förslaget.
  # 2
  2014-04-29
 6. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 13 maj 2014 tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2014-04-14
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2014-04-14 15.59

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in