Stugområde vid Holsljunga Camping

Ann-Margreth Karlsson

Vi har en fantastisk kommun, med vacker natur och ett attraktivt läge. Jag ser det som kommunens plikt att ta vara på det vi har att erbjuda, att på olika sätt visa vårt attraktionsvärde för att locka turister och nyinflyttningar till kommunen. Vid kommunens pärla, Holsjöns Camping, finner man en rad med stugor som står på arrendetomter nere vid strandkanten. Stugorna har ett fantastiskt läge vid, som en del ur lokalbefolkningen säger, "Lilla Skrea". Då funderar jag - kan man göra något mer utav detta område, med sitt fantastiska läge?

Mitt förslag är: Utöka stugområdet! Se till att människor får tillgång till vår kommun och dess fantastiska natur, och bidra då också till att öka förutsättningarna att kunna driva campingen som ett vinstdrivande företag! Detta genom att stugägarna har möjlighet att nyttja campingens faciliteter.

Eftersom stugorna redan ligger vid strandkanten så är området redan "förstört". Jag förmodar att om man vill utöka området så är inte motargument, så som "strandskyddet sätter stopp för mer bebyggelse" särskilt tunga i debatten. Använd marken som idag är parkering för att utöka till fler stugtomter och flytta ut parkeringen på exempelvis grönområdet som gränsar till dagens parkeringsyta. På detta sätt utnyttjar vi ett redan befintligt område och "förädlar" det. Vi lockar fler till kommunen, vilket i sin tur ger ringar på vattnet då det gäller handel, skatteintäkter, potentiella framtida kommuninvånare, osv.

Jag sätter mina förhoppningar till att kommunen ser detta förslag som ett seriöst sådant och ser därmed fram emot ett väl genomtänkt svar i frågan.

6 av 18 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Samhällsbyggnadsnämnden har nu besvarat medborgarförsleget med följande:
  Sedan ca två år tillbaka har diskussioner förts mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden angående utveckling av stugområdet bredvid Holsljunga camping. Det finns yta att utöka på men frågan hur strandskyddet i området kan komma att hanteras av Länsstyrelsen i Västra Götaland är den stora frågan
  Kommunstyrelsen har genom beslut den 2014-09-17 gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga stugområdet vid Holsljunga camping och om möjligt utöka området med fler byggrätter. Avstyckning av befintliga och eventuellt nya tomter och försäljning av dessa skall också möjliggöras.
  # 6
  2014-10-28
 2. Admin
  Medborgarförslaget kommer att besvaras på samhällsbyggnadsnämndens möte den 23 oktober 2014.
  # 5
  2014-10-01
 3. Admin
  Kommunfullmäktige bestämde den 12 maj att medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut.
  # 4
  2014-05-13
 4. Admin
  Medborgarförslaget kommer att tas upp på kommunfullmäktige den 12 maj. Fullmäktige ska besluta om vilken förvaltning som ska bereda och hantera förslaget.
  # 3
  2014-04-29
 5. Eva Johansson
  Svenljunga kommun har sedan en tid tittat på stugområdet vid Holsljunga strand och de utvecklingsmöjligheter som finns. Kommunens avsikt så här långt är att detaljplanera området och möjliggöra friköpta tomter.
  Platsen har ett par svåra frågor att lösa, så som vattenskyddsområde (dricksvatten), strandskydd och VA-försörjning.
  Det pågår en dialog med Länsstyrelsen om vad som är möjligt att utveckla i området, t ex hur de ser på strandskyddet.
  Eva Johansson, Kommunstyrelsen
  # 2
  2014-03-31
 6. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 25 april 2014 tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2014-03-26
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2014-03-26 11.07

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in