Rutiner vid kommunala försäljningar

Ann-Margreth Karlsson

Nu är det dags att kommunen gör något åt sitt sätt att sköta kommunala försäljningar på. I dagsläget använder man sig av ett företag som sköter försäljningarna åt kommunen. Dessa försäljningar annonseras på kommunens hemsida, under "Upphandlingar". Det innebär att man valt bort att annonsera ut de kommunala objekten i dagspress, eller andra lämpliga organ och därmed begränsat allmänhetens vetskap och insikt i när kommunens olika objekt är till salu.

Det borde vara en självklarhet att synliggöra försäljningar av kommunala objekt utifrån två perspektiv; 1) ALLA kommuninvånare och övriga intresserade skall kunna ha insikt i vad det är kommunen lägger ut till försäljning och därmed kunna påverka spridningen av information om försäljningen. 2) Kommunen borde sträva efter att så många som möjligt får chansen att ta del av vad kommunen har till försäljning, för att få bästa möjliga förutsättningar för budgivning och därmed även få in så mycket penagr som möjligt på försäljningen. Med kommunens ekonomiska situation borde det vara en självklarhet att försöka få in maximalt i vart läge, även vid försäljningar! Det blir tungrott om de olika förvaltningarna ska hålla på att spara in på allt, medan man säljer kommunala objekt till minimala insatser.


Förslaget är att antingen ger nuvarande ansvarigt företag i uppdrag att annonsera kommande försäljningar på lämplig annonsplats, så som exempelvis dagspress och webbplatser, eller att man säger upp kontraktet med nuvarande aktör för att själva ta hand om annonsering, eller att ge uppdraget till, för ändamålet lämpat företag. Exempelvis bör man ta hjälp av ett fastighetsbolag när man säljer kommunens fastigheter.

4 av 13 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Ärendet har beslutats av kommunstyrelsen och beslutet blev att de rutiner som i dag finns för kommunala försäljningar redan uppfyller de krav som efterfrågas av förslagsställaren. (KS § 16/2015)
  # 16
  2015-02-04
 2. Admin
  Förslaget är under tjänstemannaberedning på kommunstyrelseförvaltningen.
  # 5
  2014-10-03
 3. Admin
  Kommunfullmäktige bestämde den 12 maj att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för utredning och beslut.
  # 4
  2014-05-13
 4. Admin
  Medborgarförslaget kommer att tas upp på kommunfullmäktige den 12 maj. Fullmäktige ska besluta om vilken förvaltning som ska bereda och hantera förslaget.
  # 3
  2014-04-29
 5. Eva Johansson, Kommunstyrelsen
  Kommunen använder ett webbaserat annonseringsverktyg för de försäljningar av fastigheter man genomfört de senaste åren och vi sköter administrationen av försäljningen med egen personal. Vi anlitar alltså inte ett företag att sköta annonseringen åt oss.
  Försäljningarna annonseras i lokal- och/eller fackpress med hänvisning till att hämta underlagen på kommunens hemsida. På hemsidan ligger annonserna mycket riktigt under ”Upphandlingar” då detta inte går att styra beroende på om det gäller upphandling eller försäljning. Genom att använda annonseringsverktyget får vi kontroll över underlag och att samtliga intresserade anbudslämnare får rätt uppdaterad information och eventuella kompletteringar
  # 2
  2014-03-26
 6. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast 24 april 2014 tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2014-03-25
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2014-03-25 10.46

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in