Hundrastgård på Lindgatan

2013.231.334

Här kommer ett budgetvänligt förslag om en hundrastgård på Lindgatan i Svenljunga.


Medsänder en karta och ca-priser för en hundrastgård på Lindgatan. Kostnaden skulle inte behöva bli mer än ca 16 000 kronor för materialet. Snickeriet kan få i uppdrag att sätta upp staketet och då blir det inga kostnader för det heller.

Det finns många hundar på området så behovet är stort.

Om du är intresserad av att ta del av bilagorna till detta medborgarförslag, vänd dig till kansliet på 0325-180 00 eller kansliet@svenljunga.se

9 av 18 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Ärendet har beslutats i samhällsbyggnadsnämnden. Beslutet blev att om parterna kommer överens om avtalsreglerna, så betalar kommunen kostnaderna för byggnationen av hundrastgården, men inte omkostnaderna för driften.
  # 16
  2014-04-23
 2. Admin
  Den 16 december 2013 beslutade kommunfullmäktige att lämna över medborgarförslaget till samhällsbýggnadsnämnden för utredning och beslut.
  # 3
  2014-01-02
 3. Marianne Josefsson
  Kommentar:
  Vi kan inte se var placeringen av hundrastgården är vilket borde vara med. Men det finns väldigt många hundar och hundägare i området vilket gör att en hundrastgård skulle kunna behövas där. Det är väldigt positivt att förslagsställaren har konkreta förslag och att även det finns en ekonomisk beräkning över kostnader. Om förslagsställaren och hundägarna kan delta i skötseln av området så är det väl intressant att låta beräkna hela kostnaden för att anlägga hundrastgården.
  # 2
  2013-11-27
 4. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 4 december 2013 tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2013-11-05
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2013-11-21 10.01

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in