Boenden till stora familjer

2013.200.133
Det har blivit aktuellt för kommunen att införskaffa större lägenheter på grund av att det kommunplaceras stora familjer.

I centralorten är det trångt i skolor och barnomsorg. Det är svårt att få till en fungerande integration eftersom de nyanlända bor inom speciella områden.

Södra kommundelarna har utrymme för dessa familjer, både i fina bostäder och i skolor och barnomsorg.

Mitt medborgarförslag är att kommunen hyr eller köper in hus i de södra delarna av kommunen. Integrationen ansvarar för att dessa familjer får en bra start. Vi skulle få familjer i kontakt med det svenska samhället.

6 av 24 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Kommunstyrelsen fattade den 16 juni beslut om medborgarförlaget.

  Beslutet blev att kommunen aktivt ska verka för att kommunplacerade nyanlända ska erbjudas boende i hela kommunen.
  # 37
  2014-06-24
 2. Admin
  Förlaget har behandlats av utvecklingsenheten och ska tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 juni.
  # 36
  2014-05-26
 3. Admin
  Utvecklingsenheten har haft ärendet för beredning och har överlämnat det till kommunstyrelsens arbetsutskott.
  # 35
  2014-04-29
 4. Admin
  Kommunstyrelsen har lämnat förslaget till utvecklingsenheten för beredning.
  # 34
  2014-04-23
 5. Admin
  Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2013 att lämna förslaget till kommunstyrelsen för utredning och beslut.
  # 19
  2013-11-25
 6. Ingen
  Varför skall kommunen bestämma var deras boende skall vara?
  Kan man inte sätta upp baracker i t.ex. Sandsjön där det finns en massa lediga tomter och låta dem bo där tills de hittat sitt boende själva.
  Jag hade i alla fall velat välja själv var jag vill bo.

  Låter dumt att kommunen skall köpa in en massa fastigheter som de sedan skall underhålla, jag har fått intrycket av att kommunen sålt av fastigheterna just för att slippa utgifterna.
  # 3
  2013-10-02
 7. marianne josefsson
  Instämmer med förslagsställaren.
  Det är bra om vi ser till att de som tas emot inte bara finns i centralorten.
  Viktigt att kommunen har en plan för mottagandet där kommunen tänker på vad de nyanlända behöver och möjliggör att detta finns utan att det påverkar redan boendes möjligheter negativt.

  Jobba på en plan så hela kommunen kan fortleva!
  # 2
  2013-09-30
 8. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 27 oktober 2013 tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2013-09-26
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2013-09-26 15.29

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in