E-faktura

2013.191.005
Jag föreslår att kommunen inför möjligheten att få VA-fakturan som elektronisk faktura (E-faktura). Det skulle innebära en minskad miljöbelastning och förenkla för oss som ska betala.
4 av 15 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Ärendet har beslutats av kommunstyrelsen och beslutet blev att kommuninvånarna ska kunna erbjudas e-faktura och att tjänsten ska införas under 2015. (KS § 124/2014)
  # 34
  2014-09-22
 2. Admin
  Ärendet är pågående och har överlämnats till ekonomienheten för beredning. För tillfället är ärendet skickat på remiss för yttranden från berörda förvaltningar.
  # 32
  2014-04-23
 3. Admin
  Den 11 november 2013 beslutade kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för utredning och beslut.
  # 18
  2014-01-14
 4. Admin
  Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2013 att lämna förslaget till kommunstyrelsen för utredning och beslut.
  # 17
  2013-11-25
 5. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast den 11 oktober 2013 tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 1
  2013-09-12
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2013-09-12 13.23

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in