Bevarande av området norr om Fegen

2013.106.380
Medborgarförslag för att bevara det stora tysta området norr om sjön Fegen.

Vi är övertygade om att vi måste vara rädda om det stora tysta området och vildmarkskänslan som finns i vindparksområdet och omkring Fegen.

Våra synpunkter har utvecklats under tiden som vi arbetat med vindkraftsfrågan och vi har kommit fram till så stora nackdelar med lokaliseringen av vindkraftsparken att vi anser att den är oacceptabel. Vi försöker nu lyfta fram (de negativa) miljökonsekvenser som kan bli följden av att placera vindkraftverk i Fegens tillrinningsområde.

Vårt förslag är att kommunen, om något bolag inkommer med en ny ansökan, med de nya fakta som tillkommit, utnyttjar sin rätt till veto när det gäller vindkraftsetablering vid sjön Fegens tillrinningsområde. Svenljunga kommuns politiker och dess medborgare i södra kommundelen bör tillsammans verka för kommundelens utveckling. Denna ligger inom turismområdet och definitivt inte inom vindenergiområdet. Att dessa två inte kan fungera tillsammans framgår tydligt även av vindbruksplanen.

Detta medborgarförslag är nerkortat, vill du ta del av förslaget i sin helhet kontakta kansliet 0325-180 00.

3 av 18 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Samhällsbyggnadsnämnden besvara medborgarförslaget med att man tänker föreslå kommunfullmäktige att revidera Vindbruksplan för Svenljunga kommun, antagen av kommunfullmäktigre 19:e dec 2011, med fokus på att bevara tysta områden i kommunen och Fegens tillrinningsområden. (§31/2014)
  # 40
  2014-04-01
 2. Admin
  Den 3 juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut.
  # 25
  2014-01-14
 3. Peter Kobbe, Ordf (FP) Svenljunga
  Folkpartiet i Svenljunga arbetar för att vindkraftsetableringar ska ta hänsyn till de människor och den natur som drabbas. Just nu finns ett antal planer på att få exploatera vår viktigaste resurs, naturen. Energipriser och den tekniska utvecklingen av alternativa energikällor talar emot vindkraften. "Skynda Långsamt"!
  # 9
  2013-06-15
 4. Patrik Thorén
  När ett vindkraftverk ska plockas bort är det alltid alltid ägaren som ska stå för kostnaderna att återställa marken efter sig och inte mark ägaren som bara arrenderar ut marken. Man skriver ett kontrakt mellan parterna om vilka villkor som gäller vid ned montering av vindkraftverket. I vindkraftplanen finns det områden som är av nationellt intresse och som politiker inte kan flytta på, men ändå använda ett veto emot. Att bevara Fegen området för dess vackra natur och djur liv är något man bör ta akt i när man tar en slutlig plan för vindkraften. Att lyssna på befolkningen vad dem säger och tycker är en viktig för att rätt beslut ska kunna tas i denna fråga.
  # 8
  2013-06-03
 5. Marianne Josefsson
  Efter kontakt med kommunen har jag läst både medborgarförslaget och bilagan. Kommentaren från Claes Göran var upplysande. Tack för den! Det är bra att det tas upp i fullmäktige och kommunens nämnder. Vindkraft är en av de möjligheter vi har att förse oss med energi, men den är inte den enda. Vad jag saknar i all debatt numera är att det glöms bort att vi har en möjlighet till. Vi kan försöka oss på att spara på energin.
  # 7
  2013-05-31
 6. Claes-Göran Claesson
  Vi som skrivit förslaget bor och verkar inne i detta unika, tysta område. Vi är liksom våra politiker angelägna om att beslut som tas för att gälla i decennier framåt görs välgrundat. Våra bygder måste få både en ökad permanent befolkning och en ökad temporär befolkning (turister).
  Vindkraftprojektet är storskalig industrisatsning mitt i vår tysta natur. Det har negativ inverkan på människor och natur och på turistmöjligheter i framtiden. Det ger oss varken mera sysselsättning eller bättre ekonomi, vilket turismen gör.

  Vindbruksplanen har tagit oss på sängen. Vi visste inget förrän mötet i Påarp som visade sig vara Gamesas möte. Många miljöfrågor negligeras, även i deras reviderade ansökan. Men många politiker känner sig bundna av vindbruksplanen.

  Vi anser att kommunstyrelsen ska ta ett övergripande beslut innebärande att beslut kring vindkraft varje gång skall ställas mot områdets värde för utveckling av turistnäringen. Det finns säkert områden där vindkraften, som i grunden är en bra energikälla, kan etableras.
  # 6
  2013-05-26
 7. Martin Leman
  Vindkraften är dyr och inte ett bra alternativ när det gäller energi. Det blir även markägaren som får betala saneringen och renovering/demonteringen av vindkraftverken. Vindkraft borde stoppas och inte införas och måste den införas så möjligtvis ute till havs. Vi borde sats mer på andra energikällor och låta naturen vara utan vindkraftens olika effekter som är mycket påtagliga och oroande.

  Martin Leman

  SD Svenljunga

  Martin Leman
  # 5
  2013-05-12
 8. Eva Johansson
  Vindkraftfrågan är något som berör och skapar mycket engagemang och det skrivs mycket artiklar och litteratur i ämnet.
  Jag håller med om att det är många aspekter som måste beaktas och att det krävs eftertänke innan vi släpper fram alla etableringar som vill komma.
  Sedan något år tillbaka har vi en vindbruksplan för Svenljunga kommun, vilken är ganska restriktiv till etableringar, dock anvisas några områden som möjliga.
  Vi håller oss i princip strikt efter planen och beviljar bara tillstånd till de objekt som är i samklang med densamma.
  Inom själva naturreservatet Fegen medger inte planen någon vindkraft, däremot finns det några möjliga områden norr om Fegenområdet.
  # 4
  2013-05-12
 9. Marianne Josefsson
  Läst förslaget men saknar helheten som ej finns med här. Kartbild och vilka som har gett förslaget är intressant.
  Området vid Fegen även på vår sida är värt att bevara. Det är därför intressant att få ta del av farhågorna.
  # 3
  2013-05-12
 10. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast 2 juni 2013 tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 2
  2013-05-02
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2013-05-02 15.19

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in