Trivsam lokal för ungdomar

2013.093.292
Leta rätt på en trivsam lokal för ungdomarna.

Om vi tycker att vi behöver ha en ungdomsgård i vår centralort så måste vi söka efter mer centrala lokaler än det val som lokalutredarna föreslår.

- Att tillbringa även ledig tid = fritid i skolans uppehållsrum som är ganska kalt eftersom det är beläget i en källare kan inte kännas så inbjudande.
- Att som ett förslag visar på dvs att  flytta en paviljong bakom Mogaskolan är också tvivelaktigt.

Det ser ut att  finnas en hel del tomma lokaler runt torget eller i dess närhet. Utnyttja möjligheten att försöka hyra någon av dessa.

Även om det kan kosta en extra slant så måste vi kosta på oss det. Ungdomarna är vår framtid.

3 av 18 gillar detta
Kommentarer
 1. Admin
  Samhällsbyggnadsnämnden har nu behandlat medborgarförslaget och beslutat följande;

  Nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget enligt förvaltningens förslag: "Nuvarande placering med fritidsgård i mogaskolans uppehållsrum har varit en nödvändig tillfällig lösning. Fritidsgården på Boråsvägen 5 B var vi tvungna att lämna i vintras
  pga. arbetsmiljöproblem. Huset är helt enkelt i för dåligt skick.

  Under det senaste året har fritidsenheten aktivt letat efter bättre lokaler i centrum.
  Svårigheten med att leta lokal, är att Svenljunga kommun skall minimera sin verksamhet i externa lokaler. Detta betyder att vi måste hitta en ny fritidsgårdslokal i någon av Svenljunga Verksamhetslokalers/Svenbos fastigheter. De lediga lokaler du beskriver i centrum ägs av privata fastighetsägare, så dessa lokaler har vi inte möjlighet att välja med de direktiv vi har att jobba efter i nuläget.

  Eftersom sökandet efter en placering i centrum inte har lyckats har vi börjat titta på andra lösningar. En lösning som skulle fungera lokalmässigt är den du hänvisar till i lokalutredningsplanen. Detta förslag bygger på att man tillsammans med skolan använder en paviljong där man skall bedriva fritidsverksamhet på dagtid och fritidsgårdsverksamhet under eftermiddagar och kvällar. Detta för bästa lokalutnyttjande.

  Det har visat sig att den tillfälliga fritidsgården i Mogaskolans uppehållsrum har väldigt få besökare. Fritidsledarna har aktivt sökt upp ungdomarna och frågat hur de ser på saken. Ungdomarna är tydliga i sitt svar. Man vill ha en mötesplats i centrum. Det är för långt att gå upp till Mogaskolan/Moga Fritid. Ungdomar som åker buss vill vara i centrum.

  Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har informerats om ungdomarnas inställning och vi kommer tillsammans att arbeta vidare med frågan. Det är ju allas vår önskan att få till en bra fritidsgård/mötesplats där ungdomarna kan umgås och trivas."

  # 6
  2013-09-12
 2. Martin Leman
  En lokal i all ära men det viktiga som många glömmer att det även bör finnas bra och roliga möjligheter till aktiviteter i lokalerna och det brukar kosta pengar så problemet är inte bara lokal om jag har förstått den e-post jag har erhållit från ungdomar i Svenljunga kommun. Sunda ungdomar har ofta sunda aktiviteter och det är något som vi stävar efter så vi hoppas nu även fullmäktige kan leverera bra förutsättningar för våra ungdomar i Svenljunga kommun.

  Martin Leman
  SD-Svenljunga
  # 5
  2013-04-18
 3. Eva Johansson
  Hej!
  Fritidsgårdens placering diskuterades även livligt i Kommunfullmäktige vid förra sammanträdet. Alla vara överens om att en mer central placering är att föredra och det gavs uppdrag till organisationen att komma med bra förslag på detta. Vi tillade även att vi ska ha med UNGDOMARNA i diskussionen var som är bästa placeringen. Hälsningar Eva Johansson, ordförande i Kommunstyrelsen
  # 4
  2013-04-17
 4. Fredrik Skoog
  Tack för dina synpunkter!

  Nuvarande placering med fritidsgård i mogaskolans uppehållsrum har varit en nödvändig tillfällig lösning. Fritidsgården på Boråsvägen 5 B var vi tvungna att lämna i vintras
  pga. arbetsmiljöproblem. Huset är helt enkelt i för dåligt skick.

  Under det senaste året har fritidsenheten aktivt letat efter bättre lokaler i centrum.
  Svårigheten med att leta lokal, är att Svenljunga kommun skall minimera sin verksamhet i externa lokaler. Detta betyder att vi måste hitta en ny fritidsgårdslokal i någon av Svenljunga Verksamhetslokalers/Svenbos fastigheter. De lediga lokaler du beskriver i centrum ägs av privata fastighetsägare, så dessa lokaler har vi inte möjlighet att välja med de direktiv vi har att jobba efter i nuläget.
  Eftersom sökandet efter en placering i centrum inte har lyckats har vi börjat titta på andra lösningar. En lösning som skulle fungera lokalmässigt är den du hänvisar till i lokalutredningsplanen. Detta förslag bygger på att man tillsammans med skolan använder en paviljong där man skall bedriva fritidsverksamhet på dagtid och fritidsgårdsverksamhet under eftermiddagar och kvällar. Detta för bästa lokalutnyttjande.

  Det har visat sig att den tillfälliga fritidsgården i Mogaskolans uppehållsrum har väldigt få besökare. Fritidsledarna har aktivt sökt upp ungdomarna och frågat hur de ser på saken. Ungdomarna är tydliga i sitt svar. Man vill ha en mötesplats i centrum. Det är för långt att gå upp till Mogaskolan/Moga Fritid. Ungdomar som åker buss vill vara i centrum.
  Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har informerats om ungdomarnas inställning och vi kommer tillsammans att arbeta vidare med frågan.
  Det är ju allas vår önskan att få till en bra fritidsgård/mötesplats där ungdomarna kan umgås och trivas.

  Med vänlig hälsning
  Fredrik Skoog
  Fritidschef
  Svenljunga Kommun
  # 3
  2013-04-08
 5. Admin
  Om du lämnar en kommentar på detta medborgarförslag senast 5 maj tar vi med den i vårt fortsatta arbete.
  # 2
  2013-04-03
Stängd för fler kommentarer
Dela

Sidan senast uppdaterad: 2013-04-03 08.09

Svenljunga kommun
SE-512 80 Svenljunga | Telefon 0325-180 00 | Fax 0325-185 01 | kansliet@svenljunga.se | Organisationsnummer 212000-1512 | Om webbplatsen | Logga in