Svenljungaförslag

För att vi ska kunna ta emot ditt Svenljungaförslag måste det komma in på rätt blankett eller via webbformuläret. Detta för att vi ska vara säkra på att all obligatorisk information finns med och att förslaget följer kraven (se "vad kan ett Svenljungaförslag handla om?"). Av denna anledning kan vi inte ta emot underskrifter som har har samlats in innan vi har bekräftat mottagande av förslaget och publicerat det här på hemsidan. De som inte har möjlighet att själv digitalt skriva under förslaget kan få hjälp av kontaktcenter.

Vem får lämna Svenljungaförslag?

Alla som är folkbokförda i Svenljunga kommun kan lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns, barn och ungdomar har samma möjlighet som äldre. Även den som äger eller hyr en fastighet får lämna Svenljungaförslag samt ideella föreningar i kommunen. Företag får däremot inte lämna Svenljungaförslag.

Varför ska jag lämna ett Svenljungaförslag?

När du använder Svenljungaförslaget kan du vara med och påverka vad du tycker kommunen behöver förbättra. Genom att samla många digitala underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat. Om förslaget samlar minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling.

Vad kan ett Svenljungaförslag handla om?

Svenljungarförslaget kan handla om allt som har med kommunens verksamhet är göra och som kommunen är ansvarig för. Till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar. Förslag får däremot inte handla om myndighetsutövning mot enskild, ha odemokratiskt eller rasistiskt innehåll.

Hur lämnas Svenljungaförslag?

Ett Svenljungaförslag kan antingen lämnas skriftligt eller skickas in via vårt webbformulär. Du måste lämna namn och fullständig adressuppgift. När du lämnar in ditt Svenljungaförslag godkänner du att ditt förslag blir publiceras på vår webbplats. Ditt namn publiceras i anslutning till förslaget, om du inte meddelar oss att du önskar annat. Det ska framgå tydligt vad förslaget gäller - en förbättring, en förändring eller något nytt samt vad du bedömer att det kan leda till. Presentera ditt förslag på ett kortfattat sätt. Vi kommer kontakta dig om förslaget är ofullständigt.

Lämna ditt Svenljungaförslag via webbformulär Svenljungaförslag »
Du kan även lämna in blankettenöppnas i nytt fönsterblanketten PDFtill Kontaktcenter i kommunhuset, eller skicka blanketten via post eller e-post till onebox@svenljunga.se   

Alla Svenljungaförslag publicerar vi på vårt Forum för Svenljungaförslag och där kan du också följa vad som händer med ditt förslag.

Vad händer med förslaget när det kommit in till kommunen?

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt Svenljungaförslag.

Förslaget publiceras efter granskning på vår webbplats Forum för Svenljungaförslag i 3 månader för kommentarer och underskrifter. Alla underskrifter och kommentarer ska komma in via detta forum. De som inte har möjlighet att själv skriva under digitalt eller lämna kommentar digitalt kan få hjälp med detta av Kontaktcenter.
Genom att samla många underskrifter kan du göra ditt förslag uppmärksammat och om förslaget samlar minst 30 digitala underskrifter tas det automatiskt upp till politisk behandling. Då får du som förslagslämnare information om detta. Det är också möjligt att kommentera förslaget och/eller komma med förbättringar.

De förslag som samlat 30 digitala underskrifter tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde som bestämmer vilken nämnd som ska besvara förslaget. I samband med att förslaget behandlas i fullmäktige bjuds förslagställaren in för att presentera förslaget under några minuter. Förslaget bereds sen av den förvaltning som ansvarar för frågan och besvaras slutgiltigt av den nämnd som kommunfullmäktige har bestämt, eller direkt av kommunfullmäktige.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Beredningstiden för Svenljungaförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen ​bör kommunen kunna fatta beslut inom ett år från det att Svenljungaförslaget väcktes.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-07 16.19