Medborgardialog

Här kan du läsa mer om vilka olika former av medborgardialog som politikerna i Svenljunga kommun använder och vilka frågor som är och har varit aktuella.

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog handlar om att vi, förtroendevalda och tjänstemän, tycker att dina idéer och synpunkter är en viktig tillgång för att utveckla den framtida kommunen. Medborgardialog innebär att förtroendevalda och tjänstemän aktivt och på olika sätt bjuder in/söker upp kommunens invånare för att få reda på vad de tycker, tänker och har för lösningsförslag i olika frågor.

Vad innebär delaktighetstrappan?

Medborgardialog innefattar olika nivåer av inflytande. Frågans art och politikernas beslut avgör vilket "trappsteg" medborgardialogen använder. En nivå är inte bättre eller sämre än någon annan. Det är viktigt att alla deltagare vet vilket "trappsteg" dialogen gäller.

Principer för medborgardialog

Politikerna i Svenljunga har beslutat om vilka priciper som gäller för medborgardialog. Fnns det frågor/ämnen som direkt berör invånarna i Svenljunga, så kan våra politiker välja att bjuda in till medborgardialog.
Läs mer om principerna för medborgardialog»PDF

Vilka frågor är aktuella?

Under Pågående och avslutade medborgardialoger så kan du läsa mer om medborgardialoger.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-26 13.54