Hur kan jag påverka?

Vi vill att du ska vara med och bidra till utvecklingen av Svenljunga kommun. Dina tankar och idéer är värdefulla för oss, eftersom de hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Hur gör jag?

Rösta i kommunalvalet

Vart fjärde år utser väljarna vilka som ska vara med i kommunfullmäktige, som är kommunens högsta beslutande organ. Att delta i kommunalval och välja vem som ska representera dina åsikter är det första och grundläggande steget för alla att påverka utvecklingen i kommunen.

Engagera din politiker

Ta kontakt med de politiker du varit med och röstat in i fullmäktige. Det är svårt för dem att representera dig om de inte vet vad du tycker.
Kontaktlista till de politiker som sitter i fullmäktige »

Engagera dig politiskt

Ta kontakt med den politiska organisation som stämmer överens med din uppfattning. Du hittar partierna i fullmäktige via länkarna till höger. Tänk på att det kan finnas partier som inte är representerade i fullmäktige.

Olika former av medborgardialog

Medborgardialog innebär olika nivåer av delaktighet. Allt från rena informationsmöten om tagna beslut till inflytande över kommande ärenden. Kommunen arrangerar också regelbundet träffar med byalagen på olika orter. Utöver det finns möjlighet att lämna synpunkter och Svenljungaförslag.

Skriv Svenljungaförslag

Du som är folkbokförd, äger eller hyr en fastighet eller är en idéell förening i Svenljunga kommun kan lämna egna förslag - så kallade Svenljungaförslag till kommunfullmäktige. Genom Svenljungaförslaget har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Du hittar regler och formulär här »

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-29 15.20