Officiell anslagstavla

Alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla. I Svenljunga finns den kommunala anslagstavlan på Svenljunga kommuns webbplats. Vi har även en fysisk anslagstavla i entrén till kommunhuset på Boråsvägen 13 som visar samma information som finns på den webbaserade anslagstavlan

På anslagstavlan tillkännages kommunfullmäktiges och styrelsens samt nämndernas justerade protokoll. Tiden kommunmedlemmar har på sig att överklaga ett beslut räknas från det att protokollet tillkännages på anslagstavlan.

Anslagstavlan innehåller även tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden, kungörelser eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-01 14.26