Protokoll från folkhälsorådet

På denna sida kan du ta del av protokoll från folkhälsorådet.

Folkhälsorådet i Svenjunga representeras av:
Kommunstyrelsens ordförande (ordf)
Kommunstyrelsens vice ordförande (vice ordf)
Kommunchef
Representant vårdcentralen Svenljunga
Representant Folktandvården Svenljunga
Folkhälsostreteg
Socialnämndens ordförande
Barn och utbildningsnämndens ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Socialchef
Barn- och utbildningschef
Samhällsbyggnadschef,
VD Svenbo och ordförande Svenbo

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-13 15.39