Trygghetsundersökning

För att öka tryggheten bland våra kommuninvånare genomför vi, tillsammans med polisen, en trygghetsmätning var tredje år.

Trygghetsundersökning 2014

Undersökningen syftar till att ta reda på hur du upplever tryggheten i ditt närområde. Under våren 2014 skickades 600 enkäter till slumpvis utvalda kommuninvånare i Svenljunga. Totalt skickades 12 000 enkäter till invånare mellan 16 och 85 år i polisområde Älvsborg som består av kommunerna; Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Svarsfrekvensen för Svenljunga blev 73 procent.  Alla svar har behandlats konfidentiellt och sammanställts av ett externt företag. Nu är enkätsvaren sammanställda och du kan ta del av resultatet.

Ta del av trygghetsundersökningen för Svenljunga 2014Powerpoint

Ta del av trygghetsundersökningen för Polisområde Älvsborg 2014Powerpoint

Sammanfattning av resultatet

Resultatet visar att kommuninvånare i Svenljunga svarade på ungefär samma sätt som övriga svarspersoner i polisområde Älvsborg. De delar som sticker ut i mätningen gäller trafik (buskörning och fortkörning) och nedskräpning. Det är 39 procent som uppger att de ser bilar som kör för fort i närområdet och 24 procent uppger att de ser bilister som bryter mot trafikregler. 12 procent uppger att nedskräpning förekommer i området.

Polisens analys

Polisen har skrivit en rapport där de analyserar resultatet från såväl trygghets-mätningen, drogvaneundersökningen (CAN) som gjordes 2013 i åk 9 och åk 2 på gymnasiet, samt från Status (statistiskt informationssökningsprogram inom polisen). I rapporten lyfter de behov och förslag på insatser.  

Ta del av polisens analysrapport härPDF    

Hur används resultatet?

Resultatet av trygghetsundersökningen är en viktig del i planeringen av polisens och kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Innan årsskiftet 2015-2016 kommer kommun och polis att teckna ett nytt samverkans-avtal där resultatet av trygghetsmätningen utgör en viktig del.   

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-07 11.17